Восточный силуэт (Göy)

«Восточный Силуэт»(Göy) şərabının dadını təmtərəli musiqi ilə müqayisə etmək olar. Kəmşirin dadı könlü oxşayır, ilk qurtumdan şərabın əzəmətli dadını duymaq olar. Məclislərdə süfrənizə xüsusi nəciblik qatır.